Galleri Ståbi

Galleri Ståbi

Till Galleri Ståbi - Konstgalleri

en gård, Hörrgård, i Hälsningland - Ljusdals kommun, i byn Ed - drivs en blandad kulturverksamhet sedan många år. Björn Ståbi konstnär, musiker och finsnickare och Viveka Ståbi keramiker, lever och bedriver sin kulturella verksamhet här.

Sin konst och keramik visar och säljer de både här på internet galleriet och på utställningar. Läs mer om kommande utställningar här på aktuellt.

"Renovering"

Nu i dagarna håller vi på med "renovering" av hemsidan. Så det kan saknas viss information i några dagar. VI hoppas ni har överseende med detta. Om det är något ni undrar över är det bara att kontakta oss.

Nyheter

Konst: Just nu målar Björn mycket med kol och krita. Flera nya konstverk har tillkommit de senaste veckorna. Se krita, kol och blyerts

Keramik: Snart är webbutiken uppdaterad. Som vanligt kan ni göra beställningar utifrån de exempel på former och glasyrer som finns. Se keramik.

Välkommen